Aqua calq   WATERLOPEN  
 
De helling van het talud
De meest toegepaste taludhelling is verticaal : horizontaal = 1 : 1.5.
Dit talud blijft echter doorgaans alleen in stand in stabiele (klei-)gronden of bij toepassing van taludverdediging.
In onstabielere gronden en bij grotere watergangen wordt een helling toegepast van 1:2.
Bij een bodemopbouw waarbij zand in de ondergrond aanwezig is wordt voor het taluddeel dat zich onder water bevindt ook wel 1:3 of 1:4 toegepast.